Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2011

dusia
19:00
1357 5b7c

October 12 2011

dusia
19:23

October 08 2011

dusia
08:49
dusia
08:48

och to ja

jesteś cudowną, inteligentną, piękną kobietą, w głębi której siedzi małe, urocze, futrzaste stworzonko i pragnie, by je przytulić

nie da się Ciebie nie kochać
Reposted fromjoohnny joohnny

September 18 2011

dusia
13:39

To już straciło sens. Tracę jedynie nie potrzebnie czas, bo wiem, że i tak nie napiszesz. To nie ma sensu. Muszę się pogodzić z tym co zaplanował dla mnie los. Widocznie Ty nie byłeś Mi dany, a Ja Tobie. Ale dziękuję Ci za ten miło spędzony czas u Twego boku. I uwierz, będę go pamiętać aż do zasranej śmierci.

Reposted fromparodia parodia

June 22 2011

dusia
20:36
Prawdziwy przyjaciel opieprzy jak ojciec, martwi się jak mama, wkurza jak siostra, irytuje jak brat, kocha bardziej niż twój chłopak…
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaunusual unusual
dusia
20:35
Co tam policja, ważne żeby mama się nie dowiedziała.
— ktoś.
Reposted fromspaghetti spaghetti viaunusual unusual
dusia
20:35
Nie będę kolorować swojego życia. Przyjdzie czas, kiedy samo nabierze barw.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaunusual unusual
dusia
20:34

Jak mogłeś tak bezczelnie cudownie mnie całować ?
Tak do szaleństwa, tak do utraty tchu.
Tak, że czułam smak Twoich ust następnego ranka.
Jak mogłeś ?

Reposted fromcarre carre viaunusual unusual

June 09 2011

dusia
20:13
dusia
20:13
8792 afe1
Reposted fromnameherhope nameherhope viaslon slon

June 04 2011

dusia
15:41
1500 8bac
Reposted fromcelaeno celaeno viaimponderabilia imponderabilia
dusia
15:39
8998 715e
Reposted frompommy pommy viaimponderabilia imponderabilia
dusia
15:38
dusia
15:38
5333 33b1

dusia
15:36
Reposted frommajesty majesty viaimponderabilia imponderabilia
dusia
15:35
Reposted frommajesty majesty viaimponderabilia imponderabilia
dusia
15:32

June 01 2011

dusia
14:50
To było tak dawno... Wtedy nie wiedziałyśmy jeszcze jak smakuje piwo, wódka, papieros i cierpienie.

May 31 2011

dusia
20:08
  Są w moim życiu takie osoby, którym wolno wszystko. Mogą czytać moje sms, budzić mnie o 4 rano i zdrabniać moje imię. Nawet, jeśli tego nienawidzę.  
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaunusual unusual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl